umysłowy


umysłowy
Być w pełni władz umysłowych zob. władza 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • umysłowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, umysłowywi {{/stl 8}}{{stl 7}} dotyczący umysłu i jego czynności myślowych; będący rezultatem czynności umysłu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poziom, rozwój umysłowy. Ograniczenie umysłowe. Kultura umysłowa. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • umysłowy — umysłowywi «odnoszący się do umysłu, będący wynikiem czynności umysłu, intelektualny» Wysoki, niski poziom umysłowy. Wysiłek umysłowy. Rozwój umysłowy. Być w pełni władz umysłowych. ∆ Praca umysłowa «praca, przy której wykonywaniu czynny jest… …   Słownik języka polskiego

  • umysłowy — Pracownik umysłowy, zwłaszcza urzędnik Eng. An educated employee who works mentally rather than physically, especially a clerical worker …   Słownik Polskiego slangu

  • widnokrąg — umysłowy, myślowy «zasięg czyjejś wiedzy, orientacji w świecie, zdolności pojmowania»: W ciągłych wędrówkach po świecie zebrali ludzie spory zasób doświadczenia życiowego, rozszerzyli swój widnokrąg umysłowy, nauczyli się cenić kulturę i jej… …   Słownik frazeologiczny

  • Польская литература — В противоположность другим славянским народам доисторический период польской литературы, когда она была достоянием устного творчества самого народа, совершенно незначителен. В польской словесности нет тех грандиозных произведений, тех огромных… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Смоленский Владислав — (Smoleński) современный польский историк, род. в 1851 г., окончил курс в Варшавском университете по юридическому факультету, писал стихотворения. Исторические его труды отличаются широтой взгляда, тщательностью обработки и фактической полнотой.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Четырехлетний сейм — так называется польский сейм, длившийся с 6 го октября 1788 г. до 29 мая 1792 г. и совершивший весьма важные преобразования в общественно политическом строе Речи Посполитой. Состояние Польши до первого раздела рисуется обыкновенно самыми мрачными …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • СМОЛЕНЬСКИЙ — (Smolenski), Владислав (псевд. В. Грабеньский, Grabienski) (6.IV.1851 7.V.1926) польск. историк, виднейший представитель варшавской исторической школы. В 1874 окончил Варшавский ун т. В 1919 26 С. проф. того же ун та. Важнейшие труды С.,… …   Советская историческая энциклопедия

  • Четырехлетний сейм — карта Речи Посполитой после удаления русского протектората 1789 1792 Четырёхлетний Сейм (польск. Sejm Czteroletni ) или Великий Сейм (польск. Sejm Wielki ) сейм Речи Посполитой, длившийся с 6 го октября 1788 г. до 29 мая 1792 г. и совершивший… …   Википедия

  • Четырёхлетний Сейм — карта Речи Посполитой после удаления русского протектората 1789 1792 Четырёхлетний Сейм (польск. Sejm Czteroletni ) или Великий Сейм (польск. Sejm Wielki ) сейм Речи Посполитой, длившийся с 6 го октября …   Википедия